Juridisk advarsel

I dette området vil BRUKEREN kunne finne all informasjon knyttet til de juridiske vilkårene og betingelsene som definerer forholdet mellom brukerne og oss som ansvarlig for dette nettstedet. Som bruker er det viktig at du kjenner disse vilkårene før du fortsetter navigasjonen. Heidi Camilla Domaas. Som ansvarlig for dette nettstedet påtar hun seg forpliktelsen til å behandle informasjonen til våre brukere og klienter med full garanti og for å overholde nasjonale og europeiske krav som regulerer innsamling og bruk av personopplysningene til våre brukere. Dette nettstedet samsvarer derfor strengt med RGPD (FORORDNING (EU) 2016/679 om databeskyttelse) og LSSI-CE-loven 34/2002, 11. juli, om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel.

GENERELLE BRUKSBETINGELSER
Disse generelle betingelsene regulerer bruk (inkludert bare tilgang) til nettsidene, medlemmer av https://casaprior.com -nettstedet, inkludert innholdet og tjenestene som er gjort tilgjengelige på dem. Enhver person som får tilgang til nettet, https://casaprior.com («bruker») samtykker i å underkaste seg de gjeldende vilkårene til enhver tid på portalen https://casaprior.com.

PERSONLIG DATA SOM VI SAMLER OG HVORDAN VI GJØR DET
Les personvernerklæring

FORPLIKTELSER OG FORPLIKTELSER FOR BRUKERNE
Brukeren informeres og aksepterer at tilgang til dette nettstedet ikke innebærer, på noen måte begynnelsen på et kommersielt forhold til https://casaprior.com. På denne måten godtar brukeren å bruke nettstedet, dets tjenester og innhold uten å bryte gjeldende lovgivning, god tro og offentlig orden. Bruk av nettstedet, for ulovlige eller skadelige formål, eller som på noen måte kan forårsake skade eller hindre normal funksjon av nettstedet er forbudt. Når det gjelder innholdet på dette nettstedet, er det forbudt: dets reproduksjon, distribusjon eller modifisering, helt eller delvis, med mindre det har autorisasjon fra sine legitime eiere; ethvert brudd på rettighetene til leverandøren eller de legitime eierne; bruken av den for kommersielle eller reklamemessige formål. Ved bruk av nettstedet, https://casaprior.com, samtykker brukeren til ikke å utføre handlinger som kan skade bildet, interessene og rettighetene til https://casaprior.com eller tredjeparter eller som kan skade, deaktivere eller overbelaste portalen (angi domenet) eller på noen måte forhindre normal bruk av nettstedet. Brukeren må imidlertid være klar over at sikkerhetstiltakene til datasystemer på Internett ikke er helt pålitelige, og at https://casaprior.com derfor ikke kan garantere fravær av virus eller andre elementer som kan forårsake endringer i datasystemene ( programvare og maskinvare) til brukeren eller i deres elektroniske dokumenter og filer i den.

SIKKERHETSTILTAK
Personopplysningene som brukeren kommuniserer til https://casaprior.com kan lagres i automatiserte databaser eller ikke, hvis eierskap utelukkende tilsvarer https: // casaprior.com, forutsatt at alle de tekniske, organisatoriske og sikkerhetstiltakene som garanterer konfidensialitet, integritet og kvalitet på informasjonen i den i samsvar med bestemmelsene i gjeldende forskrifter om databeskyttelse. Kommunikasjon mellom brukere og https://casaprior.com bruker en sikker kanal, og de overførte dataene er kryptert takket være https -protokoller, derfor garanterer vi de beste sikkerhetsforholdene slik at brukernes konfidensialitet er garantert.

< p> Klager
https://casaprior.com informerer om at det er klageskjemaer tilgjengelig for brukere og kunder. Brukeren kan komme med krav ved å be om sitt kravskjema eller ved å sende en e -post til connect@casaprior.com med navn og etternavn, tjenesten og / eller produktet som er kjøpt, og angi årsakene til kravet. Brukeren / kjøperen kan varsle oss om kravet, enten via e -post til: connect@casaprior.com, hvis de ønsker det ved å legge ved følgende kravskjema: Tjenesten / produktet: Anskaffet på dagen: Brukernavn: Brukeradresse: Brukerens signatur : tvisteløsningsplattform levert av Europakommisjonen og tilgjengelig på følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EIENDOMMERETTIGHETER
I kraft av bestemmelsene av artikkel 8 og 32.1, andre ledd i åndsverkloven, er gjengivelse, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert metoden for å gjøre dem tilgjengelig, helt eller delvis forbudt. av innholdet på denne siden gina web, for kommersielle formål, i enhver støtte og på noen tekniske måter, uten autorisasjon fra https://casaprior.com. Brukeren godtar å respektere immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter som eies av https://casaprior.com. Brukeren vet og godtar at hele nettstedet, som inneholder uttømmende karakter tekst, programvare, innhold (inkludert struktur, valg, arrangement og presentasjon av det samme), podcast, fotografier, audiovisuelt materiale og grafikk, er beskyttet av varemerker, opphavsrettigheter og andre legitime rettigheter, i samsvar med internasjonale traktater som Spania er part i og andre eiendomsrettigheter og lover i Spania. I tilfelle en bruker eller tredjepart mener at det har vært et brudd på deres legitime immaterielle rettigheter på grunn av innføring av bestemt innhold på nettet, må de varsle denne omstendigheten til https://casaprior.com som angir:
• Personopplysninger om den interesserte parten som eier rettighetene som påstås krenket, eller angi representasjonen han handler med i tilfelle kravet fremlegges av en annen tredjepart enn den interesserte.
• Angi innholdet beskyttet av immaterielle rettigheter og dets beliggenhet på nettet, akkreditering av immaterielle rettigheter angitt og uttrykkelig erklæring der interesserte parter er ansvarlige for sannheten til informasjonen i varselet

EXTERNAL LINKER
Nettstedene https://casaprior.com, kan gi lenker til andre egne nettsteder og innhold som eies av tredjeparter.
Det eneste formålet med koblingene er å gi brukeren muligheten til å få tilgang til koblingene. https://casaprior.com er under ingen omstendigheter ansvarlig for resultatene som kan oppnås til brukeren ved å få tilgang til koblingene. På samme måte vil brukeren finne på dette nettstedet sider, kampanjer, tilknyttede programmer som får tilgang til brukernes surfevaner for å etablere profiler. Denne informasjonen er alltid anonym og brukeren er ikke identifisert. Informasjon gitt på disse sponsede nettstedene eller tilknyttede lenker er underlagt personvernreglene som brukes på disse nettstedene, og vil ikke være underlagt denne personvernerklæringen. Derfor anbefaler vi brukerne på det sterkeste å nøye gjennomgå retningslinjene for personvern for tilknyttede lenker. Brukeren som har til hensikt å etablere en teknisk lenkeenhet fra nettstedet sitt til https://casaprior.com -portalen, må innhente skriftlig forhåndstillatelse fra https://casaprior.com Etablering av lenken innebærer i alle fall ikke at det eksisterer forholdet mellom https://casaprior.com og eieren av nettstedet der lenken er etablert, og heller ikke aksept eller godkjennelse av https://casaprior.com av innholdet eller tjenestene

COMMENTS POLICY < br /> Kommentarer er tillatt på nettstedet vårt for å berike innholdet og gjøre forespørsler. Kommentarer som ikke er relatert til temaet på dette nettstedet, som inkluderer ærekrenkelser, klager, fornærmelser, personlige angrep eller generell respektløshet overfor forfatteren eller andre medlemmer, godtas ikke. Kommentarer som inneholder informasjon som åpenbart er misvisende eller falsk, samt kommentarer som inneholder personlige opplysninger, for eksempel private adresser eller telefoner og som bryter våre retningslinjer for databeskyttelse, vil også bli slettet. På samme måte vil disse kommentarene som er opprettet bare for salgsfremmende formål for et nettsted, en person eller en gruppe, og alt som kan anses som spam generelt bli avvist. Anonyme kommentarer er ikke tillatt, så vel som kommentarer fra samme person med forskjellige kallenavn. Kommentarer som prøver å tvinge fram en debatt eller ta en posisjon av en annen bruker vil heller ikke bli vurdert.

UTELUKKELSE AV GARANTIER OG ANSVAR
Leverandøren gir ingen garanti og er heller ikke ansvarlig, i noen tilfelle av skader av enhver art som kan skyldes:
• Mangelen på tilgjengelighet, vedlikehold og effektiv drift av nettet, eller dets tjenester og innhold;
• Eksistensen av virus, ondsinnede eller skadelige programmer i innholdet;
• Ulovlig, uaktsom, uredelig bruk eller i strid med denne juridiske merknaden;
• Mangelen på lovlighet, kvalitet, pålitelighet, nytte og tilgjengelighet av tjenestene levert av tredjeparter og gjort tilgjengelig for brukere på nettstedet.
• Leverandøren er under ingen omstendigheter ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av ulovlig eller feil bruk av dette nettstedet.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON
Generelt er rela mellom https://casaprior.com med brukerne av dets telematiktjenester, som er tilstede på dette nettstedet, er underlagt spansk lovgivning og jurisdiksjon og for domstolene.

KONTAKT
I tilfelle enhver Brukeren har spørsmål om disse juridiske betingelsene eller kommentarer til https://casaprior.com -portalen, vennligst gå til connect@casaprior.com
På vegne av Heidi Camilla Domaas -teamet, takker vi deg for din tid å lese denne juridiske merknaden